Lokalavdelningens styrelse

På årsmötet i september 2009 valdes följande personer att leda lokalavdelningen under verksamhetsåret 2009-2010

.

Ordförande Hugo Brask
Sekreterare Arne Carlsson
Kassör Bosse Öjerskog
Ledamöter Anders Nyberg
Find Svendsen
 
Suppleanter Kjell Ljungström

Bengt Anderström

 
Tillbaka