Bli medlem

Medlem i Svenska Citroënklubben blir du enklast genom att sätta in SEK 350:- på postgiro 55 90 88-0. På postgirotalongen skriver du "Ny medlem", namn, adress och telefonnummer samt typ, årsmodell, färg, registreringsnummer och eventuellt tilltalsnamn på bilen.

Välkommen i klubben!

 
Tillbaka